to-add

දුම්කොළ නිෂ්පාදන නිසා වසරකට මරණ මිලියන 8 ක්වාර්ෂිකව මැයි 31වන දිනයේ දී ලෝක දුම්වැටි විරෝධි දිනය සමරනු ලැබේ. මෙම වසරේ තේමාව වන්නේ දුම්කොළ කර්මාන්තය ඔවුන්ගේ වාසියට යොදන උපක්‍රමවලින් දරුවන් සහ තරුණයන් ආරක්ෂා කිරීම සහ ඔවුන් දුම්කොළ සහ නිකටින් භාවිතයෙන් වළක්වා ගැනීමයි.

එම නිසා අප ඔවුන්ගේ එම උපක්‍රමවලට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වෙමින් දරුවන් සහ තරුණයන් දුම්කොළ කර්මාන්තයට එරෙහි අරගලයක් දියත් කිරීමට බලගැන්වීම ඉතා වැදගත් වේ. ඒ අනුව, 2020 දුම්කොළ විරෝධී දිනයේදී විශේෂයෙන්ම තරුණයන් අරමුණු කර ගත් කර්මාන්තයේ වෙළඳ උපක්‍රම පිළිබඳව ගෝලීය ව්‍යාපාරයක් දියත් කරමින් කර්මාන්තයේ උපක්‍රම හෙළි කිරීම, ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෙහිදී ඔවුන් යොදන උපක්‍රමයන් වූ නව නිෂ්පාදන හඳුන්වාදීම, රසකාරක සහ වෙනත් ආකර්ශණීය අංග ද ඇතුළත් වේ. දරුවන් සහ තරුණයන්ට වර්තමාන සහ අනාගත පරම්පරාවන් දුම්කොළ සහ නිකටින් නිෂ්පාදන වලට හසු කර ගැනීම සඳහා දුම්කොළ කර්මාන්තයේ ඇති යටිඅරමුණු සහ උපක්‍රම පිළිබඳව දැණුම ලබා දිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම නව පොප් සංගීත කලාව සහ සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදුවන බලපෑම් පිළිබඳව ඔවුන් බලගැන්විය යුතු වන අතර, තරුණයන් ආරක්ෂා කිරීම ද කළ යුතුයි. එසේම දුම්කොළ කර්මාන්තයට එරෙහි අරගලයක් ඇති කිරීම සඳහා ඔවුන් යොදවා සැබෑ වෙනසක් සදහා උත්ප්‍රේරණයක් ඇති කළ යුතුයි.

සෑම වසරකම දුම්කොළ නිෂ්පාදන නිසා මිලියන 8ක මරණ සිදු වේ. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන නිසා මිය යන මිනිසුන්ගේ එම අතිරික්තය පුරවා තමන්ගේ ආදායම වැඩි කර ගැනීමට අවශ්‍ය සංඛ්‍යාව පිරවීම සඳහා දුම්කොළ කර්මාන්තය නිරන්තරව අළුත් පාරිභෝගිකයන් බඳවා ගත යුතුව ඇත.

දුම්කොළ කර්මාන්තය වසරකට බිලියන 8කට වඩා වැඩි මුදලක් ප්‍රචාරණය සඳහා මුදල් වැය කර ඇති අතර, එයින්  ලෝකයට මිලියන 8ක ජනතාව දුම් ඉරීම සහ අක්‍රීය දුම්පානයට ගොදුරු වීමෙන් අහිමි වී ඇත. 

දුම්කොළ කර්මාන්තය දරුවන් සහ තරුණයන් හසු කර ගැනීම සඳහා යොදන උපක්‍රම පහත දැක්වේ.
දරුවන් සහ තරුණයන් ආකර්ශණය කරන රසකාරක 15,000 ක් භාවිත කිරීම
සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රවර්ධක වෙළඳ උපක්‍රම භාවිත කිරීම
උත්සව සහ සැණකෙළි වලට අනුග්‍රාහකත්වය සැපයීම
පාසැල්වලට ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීම
ඉච්චාකාර, කාමුක මෝස්තර සැකසීම
විනෝදාත්මක මාධ්‍යයේ ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන වෙනත් නිෂ්පාදන සමග සම්බන්ධ කිරීම
නොමිලයේ ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සාම්පල් ලබා දීම
සිල්ලරට සිගරට් අලෙවි කිරීම තුළින් ඇබ්බැහිවීම වඩාත් පහසු කිරීම
දරුවන්ට පෙනෙන ආකාරයට සිගරට් අලෙවි කිරීම
පාසැල්වලට ආසන්නව සිගරට් නිෂ්පාදන අනෙක් පාරිභෝගික නිෂ්පාදන හා මුසු කිරීම සහ ප්‍රචාරණය

අප දුම්කොළ භාවිතයෙන් සහ අක්‍රීය දුම්පානයෙන් නිදහස් වූ සහ ඒවායෙන් ඇතිවන මරණවලින් තොර පරම්පරාවක් ඇති කළ යුතුයි.

දුම්කොළ කර්මාන්තයේ කූට උපක්‍රම සහ දුම්ඉරීමෙන් සිදුවන හානිය පිළිබඳව දරුවන් සහ තරුණයන්ට දැණුමක් ලබාදෙමින් ඔවුන් එම පුරුද්දෙන් ඉවත් කළ යුතුයි.

ගෝලීයව ඇතිවන සියලු පිළිකා වර්ගවලින් 25% කට දුම්කොළ භාවිතය වගකිව යුතුයි. නිකටින් සහ දුම්කොළ භාවිතය පිළිකා, හෘද වාහිනී සහ පෙණහල්ල පිළිබඳ රෝග තත්ත්ව වැඩි කරයි. සෑම වසරකදීම අක්‍රිය දුම්පානයට නිරාවරණය වී මිලියන එකකට වඩා මිනිසුන් මිය යයි.  ඊ-සිගරට්වල ඇති නිකටින් ඉතාමත් ඇබ්බැහිකාරී ද්‍රව්‍යයකි. එය දරුවන්ගේ මොළයට විනාශකාරී බලපෑම් ඇති කරයි.

දුම් ඉරීමෙන් ඇතිවන පිරිවැය ඉතා අධිකය. එයින් දුම් උරන්නාගේ පෙණුමට සහ සෞඛ්‍යයට විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි. දත් කහ පැහැ ගැන්වේ, සම රැළි වැටෙයි, පෙනහළු විනාශ කරයි, ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය දුරුවල කරයි.

මේ වසරේදී, මේ සියලු කරුණු පිළිබඳව දැනුම්වත්වී, දැණුම බෙදමින්, දුමෙන් තොර පරම්පරාවක් බිහි කරන ලෙස අපි දරුවන් සහ තරුණයන් වූ ඔබ සැම ධෛර්යමත් කරමු.


Post a Comment

0 Comments